• Čeština
  • English
  • Čeština
  • English

Talkey prodlužuje své členství v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Společnost Talkey se i v roce 2020 stala členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Své členství chce využít k provázání svých výzkumných i osvětových aktivit, stejně jako pro rozvoj na zahraničních trzích.

LED

“Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je respektovaným partnerem státních orgánů a organizací ČR, zahraničních institucí na úrovni EU a NATO, odvětvových sdružení a asociací či jiných institucí. Proto si uvědomujeme důležitost našeho členství v asociaci. Díky spolupráci Talkey a členů asociace se nám daří spolupracovat nejen s ostatními členy, ale i využívat kontaktů na úrovni EU a NATO,”

upřesnil Martin Lukš, ředitel Talkey. 

Asociace sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsanou řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů.