• Čeština
  • English

Secureta

Potřebujete klientům odesílat zprávy, které obsahují citlivá data nebo osobní údaje? Jednoduše a zabezpečeně? Secureta automaticky spojí odeslání šifrovaného e-mailu a sms v jednom kroku.

Jak Secureta funguje

Secureta je jednoduchá, intuitivní služba s pomocí API propojena na váš CRM, ERP či jiný systém, která umožňuje automatizovaně odesílat z firemního prostředí šifrované emaily opatřené sms heslem klientům, zaměstnancům či obchodním partnerům.

Odesílatel

odeslání zprávy
klientovi

Secureta

zašifrování zprávy
a odesílání SMS

automatizace přes API

Adresát

dešifrování zprávy
heslem v SMS

  • Zpráva je odeslána ze systému provozovatele přes Secureta API na Talkey server, kde je provedeno její zašifrování a bezpečné uložení.
  • Při odesílání může odesílatel zprávě volitelně nastavit další parametry, jako jsou omezení počtu otevření zprávy a časové omezení otevření zprávy, tj. kdy a kolikrát může zákazník zprávu otevřít.
  • Talkey server zašle koncovému zákazníkovi e-mail s odkazem ke zprávě.
  • Talkey server zašle koncovému zákazníkovi heslo ke zprávě v SMS.
  • Formát emailu i SMS si může uživatel definovat v Nastavení služby.

Šifrovaná zpráva je uložena na server poskytovatele služby. Koncový zákazník obdrží email s odkazem pro vyzvednutí a heslo pro dešifrování v SMS.

Pro zabezpečení zprávy je použito dvojí šifrování s využitím symetrických a asymetrických algoritmů. Implementované algoritmy splňují požadavky NÚKIB.

Nastavení služby

Systém umožnuje přizpůsobit parametry odchozí zprávy a sms.

délku a formát hesla

počet dní platnosti zprávy

počet otevření zprávy

obsah e-mailu a sms s heslem

vzhled zprávy

Kontaktujte nás
a získejte nezávaznou konzultaci