• Čeština
  • English

Asistence k novým směrnicím EU

NIS2 & DORA

Asistence k směrnicím NIS2 a DORA, audit, zavedení systému řízení bezpečnosti informací.

NIS2

Network and Information Security 2

NIS2 je nová směrnice Evropské unie s cílem zvýšit odolnost institucí a firem proti kybernetickým rizikům. ČR ji přijme do své legislativy v podobě novely zákona o kybernetické bezpečnosti do 17. října 2024.

Dotkne se téměř všech středních a velkých podniků poskytujících na trzích v EU některou ze 105 služeb ve 22 vyjmenovaných odvětvích. Jen v České republice se bude vztahovat až na 6 000 společností.

DORA

Digital Operational Resilience Act

Nařízení EU o digitální provozní odolnosti finančních institucí, zavádí jednotný soubor regulatorních a dohledových pravidel pro provozní odolnost informačních a komunikačních technologií ve finančním sektoru.

Nařízení vstoupilo v platnost 16. ledna 2023, k zavedení nových pravidel slouží přechodné období do 17. ledna 2025.