• Čeština
  • English

Penetrační testy

Prověření bezpečnosti vašich systémů a odolnosti těch, kteří je hlídají

Penetrační testy simulují skutečné kybernetické útoky na informační systémy nebo sítě s cílem odhalit a identifikovat bezpečnostní slabiny. Jsou přizpůsobeny vašim specifickým potřebám.

Typy testů

Sociotechnické testy

Prověření lidského faktoru

Phishingový
test

Zaměřen na lidský faktor, prověření reakce zaměstnanců na různé formy phishingových mailů.

Vishingový
test

Prověření bezpečnostního povědomí zaměstnanců na různé formy podvržených telefonátů.

Technické testy ICT

Testování SW
Testování celkové ICT infrastruktury

Detekce
zranitelnosti

Automatizovaný vulnerability scan, projde systémy IT a detekuje známé SW zranitelnosti a konfigurační chyby.

Externí test
základní

Jedná se o individuální test perimetru a webových aplikací, obsahuje i scan zranitelnosti.

Externí test
rozšířený

Varianta rozšířena o manuální testy nalezených zranitelností a další eskalace útoků.

Odhalíme vaše bezpečnostní rizika a poskytneme strategii neproniknutelné ochrany

Postup penetračních testů

Testování

etický hackerský
útok

Analýza útoku

aspekty současného
zabezpečení

Zpráva

aktuální stav, postup
útoku, návrh řešení

Přínos testování

Prověření
aktuálního stavu

Odhalení
rizikových faktorů

Doporučení
nápravy

Kontaktujte nás
a získejte nezávaznou konzultaci