• Čeština
  • English

Cloud – chytré řešení, ale i bezpečností hrozba. Jak efektivně chránit vaše data?

Cloudová technologie přinesla revoluční změny do způsobu, jakým ukládáme a spravujeme naše data. Cloudová uložiště nabízejí pohodlný způsob, jak uchovávat soubory, fotografie, dokumenty a další informace na vzdálených serverech a získat k nim přístup odkudkoliv a kdykoliv. Tato flexibilita a mobilita přinesla mnoho výhod, ale současně s tím také vzrostla obava o bezpečnost našich dat. Se zabezpečením a ochranou vašich dat vám pomůže aplikace Talkey.

Rizika spojená s cloudovým uložištěm

Jedním z hlavních rizik spojených s cloudovým uložištěm je možnost neoprávněného přístupu k citlivým datům. Pokud útočníci získají přístup k vašemu cloudovému účtu, mohou zneužít vaše informace pro kybernetické útoky nebo je dokonce zcizit a použít je pro vydírání.

Při ukládání dat do cloudového uložiště existuje také riziko nechtěné ztráty dat. Technické poruchy, nesprávné zálohování nebo chyby v konfiguraci mohou vést k nenávratné ztrátě důležitých informací, což může mít pro vaši firmu nebo osobní život vážné následky.

Co je to cloudové uložiště?

Cloudové uložiště, často označované také jako “cloudový disk” nebo “online úložiště”, je typ cloudové služby, která umožňuje uživatelům ukládat, spravovat a sdílet svá data a soubory na vzdálených serverech prostřednictvím internetu. Místo ukládání dat na lokálním pevném disku nebo paměťové kartě, uživatelé mohou nahrávat své soubory do cloudového uložiště a poté k nim přistupovat z libovolného zařízení s internetovým připojením.

I přes tato bezpečnostní rizika nás cloudová technologie nepřestává fascinovat. Máme-li ovšem chránit naše citlivá data a informace, je nezbytné přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.

Silná autentizace a správa přístupových práv uživatelů

K ochraně dat v cloudovém uložišti je zavedení silné autentizace pro uživatele. Místo pouhého uživatelského jména a hesla je vhodné zavést vícefaktorovou autentizaci. Tímto způsobem se ztíží útok potenciálním útočníkům, kteří by chtěli získat neoprávněný přístup k vašim datům.

Důležitou součástí bezpečnosti je také správa přístupových práv. Uživatelé by měli mít přístup pouze k těm datům, které potřebují pro svou práci, a to jen ve stanovených časových obdobích. Pravidelné aktualizace a revize oprávnění jsou nezbytné pro minimalizaci rizika neoprávněného přístupu.

graf ztráty dat z cloudu
Výzkum společnosti Databarrack

Šifrování dat

Kvalitní šifrování je základem pro ochranu dat v cloudovém uložišti. Slabě šifrovaná data mohou být snadno dekódována útočníky, což vystavuje vaše informace riziku. Důležité je zvolit cloudové uložiště s vysokým standardem šifrování, a pokud možno, zvolit i end-to-end šifrování.

Zabezpečení dat na cloudu pomocí Talkey

Používání aplikace Talkey s jakýmkoliv typem cloudu zabezpečuje vaše data šifrováním. V cloudu jednoduše vytvoříte šifrovaný virtuální disk, do kterého následně vkládáte data. Talkey implementuje tzv. transparentní šifrování, které umožňuje, aby data byla přístupná pouze autorizovaným přihlášeným uživatelům. Neoprávnění uživatelé nemají šanci je jakkoli zneužít.

Použití Talkey v cloudových uložištích výrazně zlepšuje kybernetickou bezpečnost organizací a osob, poskytuje trvalou ochranu důležitých dat. Implementované algoritmy splňují doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.