• Čeština
  • English
  • Čeština
  • English

Majetková práva k softwarovému projektu Talkey přešla na společnost Talkey a.s.

Ke dni 1. 5. došlo k převodu všech majetkových práv k softwarovému projektu z myTALKEY s.r.o. na TALKEY a.s.

V souvislosti s touto skutečností došlo zároveň k převodu všech zaměstnanců a managementu, který se podílel na vývoji softwarového produktu Talkey. Všechny kontaktní údaje tak zůstávají nezměněny.