1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Windows
  4. E-mail
  5. Sdílení přes aplikace třetích stran

Sdílení přes aplikace třetích stran

Pokud nepoužíváte žádné podporované klienty MS Outlook, Mozilla Thunderbird a Talkey Email stále lze používat šifrovaní Talkey.

Po úspěšné instalaci Talkey a provedení prvních kroků otevřete „Talkey”, které se nachází v instalovaných programech, pracovní ploše a pod ikonou Talkey v oznamovací oblasti.

Klikněte na E-mail. Zobrazí se standardní okno pro e-mail.

  1. Napište e-mail, případně vložte přílohu.
  2. Klikněte na Sdílet. Zpráva se zašifruje a otevře se okno Sdílet díky kterému můžete zašifrovaný soubor přetáhnou pomocí myši do aplikací třetích stran, např.: Gmail, Seznam, Skype atd.

Zde je vidět okno pro sdílení, které se vytvořilo po Šifrování.

Jako příklad použijeme Gmail. Ikonu zámku přetáhneme do rozepsaného e-mailu.

Šifrovaná zpráva se vložila jako příloha. Nyní můžeme e-mail odeslat.

Poznámka: Příjemce zprávy musí být stejný jako při šifrování jinak příjemce zprávu nedešifruje.

Jak Vám můžeme pomoci?