• Čeština
  • English
  • Čeština
  • English

Posílání
šifrovaného e-mailu

Obsah videa

  • návod na odeslání šifrovaného e-mailu pomocí aplikace Talkey

Omezení
platnosti zprávy

Obsah videa

  • návod na nastavení omezení doby, po kterou bude zpráva viditelná

Zakázání
přeposlání e-mailu

Obsah videa

  • návod na to, jak zakázat přeposílání e-mailu

Smazání
odeslaného e-mailu

Obsah videa

  • návod jak smazat již odeslaný e-mail ve schránce příjemce

Šifrování
souborů a složek

Obsah videa

  • návod na šifrování souborů a složek