• Čeština
  • English
  • Čeština
  • English

Použití Talkey v oboru veřejné správy

S rozvojem digitalizace veřejné správy a společnosti obecně je třeba identifikovat související rizika spojená s personální stránkou bezpečnosti ve vztahu k významnému rozsahu dat a informací, se kterými veřejná správa operuje. 

 

E-mail a data v bezpečí

Z nedávných výzkumů vyplývá, že za únikem dat stojí nejčastěji zaměstnanci, v nemalé míře neúmyslným zaviněním a z nedbalosti. Talkey umožňuje zajistit udržitelnost a další navyšování bezpečnosti správy dat a informací, nejen z personálního hlediska.

GDPR

Při použití nástroje Talkey dodržuje zpracovatel osobních údajů legislativní nařízení z pohledu GDPR.


Proč Talkey

Unikátní pokročilé funkce

Unikátnost nástroje Talkey spočívá v integraci šifrovacího nástroje jako pluginu do e-mailových klientů a v možnosti pozvání partnerů do šifrované komunikace, v rámci kterého s vámi komunikují zdarma. Pokročilé vlastnosti Talkey umožňují odesílateli kdykoliv e-mail zničit nebo stanovit maximální počet otevření, po kterém se e-mail zničí automaticky. 

ZNIČENÍ ODESLANÉHO E-MAILU VE SCHRÁNCE PŘÍJEMCE

Jednoduše zničte již odeslaný e-mail přímo ve schránce příjemce. 

OMEZENÍ POČTU OTEVŘENÍ E-MAILU S NÁSLEDNÝM ZNIČENÍM

Nastavte, kolikrát si příjemce může přečíst odeslaný e-mail, který se po posledním přečtení automaticky zničí. 

OMEZENÍ DOBY ZOBRAZENÍ E-MAILU S NÁSLEDNÝM ZNIČENÍM

Nastavte, po jakou dobu se bude po otevření příjemcem e-mail zobrazovat, než se automaticky zničí. 

POZVÁNÍ KLIENTŮ DO ŠIFROVANÉ KOMUNIKACE

Vaši partneři a kolegové, které pozvete, mohou dešifrovat e-maily a soubory  jako pozvaný uživatel zdarma. 

ZAMĚSTNANCI

stojí nejčastěji za únikem dat, v nemalé míře z důvodu nedbalosti