• Čeština
  • English
  • Čeština
  • English

TALKEY READER

Byli jste pozváni
k šifrované komunikaci

Jako pozvaný uživatel využíváte zdarma Talkey Reader:

  • použití na jednom zařízení 
  • dešifrování e-mailů od předplacených uživatelů
  • šifrování e-mailů s předplacenými uživateli
  • pokročilé funkce 
  • šifrování složek a souborů 
  • šifrování e-mailů s pozvanými uživateli 

Mějte e-maily a data v bezpečí a získejte přehled nad tím, kdo skutečně čte vaše zprávy a jak s nimi nakládá.

Neriskujte ztrátu své reputace kvůli úniku dat. Zpracovávejte osobní údaje v souladu s legislativními nařízeními.

Předcházejte tomu, abyste z nepozornosti či nedbalosti neposlali e-maily s citlivými údaji na jiného uživatele.

Získejte větší bezpečnost a pokročilé funkce s plnou verzí Talkey

Pozvěte své kontakty, aby s vámi mohli komunikovat šifrovaně zdarma a vytvořte si vlastní komunitu, se kterou budete komunikovat bezpečně. Zašifrujte si nejenom e-maily, ale i soubory a složky na vašich zařízeních. Pro ještě větší bezpečnost využívejte Talkey pokročilé funkce.

pozvěte své kontakty
k šifrované komunikaci zdarma

zakažte adresátovi možnost vaši zprávu přeposlat

nastavte kolikrát lze zprávu otevřít

omezte dobu, po kterou bude vaše zpráva viditelná

nedovolte zobrazit zprávu na mobilním zařízení

smažte již odeslanou zprávu ve schránce příjemce