• Čeština
 • English
 • Čeština
 • English

Komunikujte bezpečně
se svými klienty

Potřeba řešení
v advokátních kancelářích

ilustrace

Komunikujte bezpečně
se svými klienty

Potřeba řešení
v advokátních kancelářích

talkey ikona zámek

Bezpečnost
e-mailové komunikace

talkey ikona prevence

Prevence
úniku dat

talkey ikona gdpr

Ochrana
osobních údajů

talkey ikona advokacie

Povinnost mlčenlivosti v souladu s § 21

Co a s kým komunikujete
interně

Kdo? S kým?

 • členové kanceláře
 • spolupracující advokáti
 • personální útvar

Co? Jaký obsah?

 • strategie obhajoby, návrh smluv a stanovisek
 • citlivá data klientů
 • výplatní pásky
 • pracovně-právní dokumentace

Co a s kým komunikujete
externě

Kdo? S kým?

 • klienti
 • zainteresované strany
 • soudní znalci
 • obchodní partneři

Co? Jaký obsah?

 • smlouvy, právní stanoviska
 • upozornění na možné případy porušení smluv / právních předpisů

Jaké řešení hledáte

 • Jednoduché šifrování e-mailů, souborů a složek v počítači
 • Možnost omezení zasílání dat osobního charakteru nezabezpečeným způsobem
 • Digitální podpis – potvrzení identity odesílatele
 • Rychlá implementace a nenákladná infrastruktura
 • Zamezení přístupu do zpráv v případě odchodu zaměstnance či změny partnera
 • Plná uživatelská kontrola nad provozem systému
 • Omezení doby, po kterou budou zprávy dostupné
 • Dešifrování obsahu externím adresátem zdarma a bez nutnosti instalace či registrace
 • Jistota, že zprávu si nepřečte nikdo jiný než odesílatel a adresát

Pokud posíláte e-mailem cokoliv,
co byste nenapsali na pohlednici,
zašifrujte to.

Váš e-mail si stejně jako pohlednici může přečíst kdokoliv, okolo koho projde.

pohlednice

Řešení pro
bezpečnou komunikaci

Mějte e-maily a data v bezpečí.

Windows
Apple
Android
talkey ilustrace